De activiteiten van het Netwerk Wonen zijn verdeeld over twee belangrijke werkassen: renovatie-advies en geïntegreerde wijkontwikkeling.

Renovatie-adviesFototjes renovatie-advies

Onze renovatie-adviseurs zijn architecten of technici die gratis advies geven aan eigenaars en huurders voor wat betreft de renovatie van woningen, ongeacht het budget. De adviseurs zorgen ook voor bewustmaking en advies voor een goed gebruik van hun woning of voor een rationeel energiegebruik. Hun missie bestaat uit het promoten van duurzame bouwmethodes en de verbetering van de energieprestaties van gebouwen. In die zin biedt het Netwerk Wonen de bewoners een geïntegreerde begeleiding aan, waarbij de vele facetten die komen kijken bij een renovatie-proces aan bod komen (zowel administratief, juridisch, sociaal als technisch).

Ons takenpakket omvat onder andere :
-          advies voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
-          huisbezoeken voor technische consultatie
-          diagnose van de volgorde waarin werken plaats moeten vinden
-          een schatting van financiële hulp (premies, fiscale voordelen, leningen, ...)
-          analyse van het bestek
-          aanbevelingen voor wat betreft het rationeel gebruik van energie
-          enz.
De verenigingen van het Netwerk Wonen vinden hun publiek door permanenties, info-momenten en/of activiteiten in de publieke ruimte te organiseren. Ze trachten op die manier de huishoudens te bereiken die het meest nood hebben aan hun diensten.
NB : de opdracht van de renovatie-adviseurs eindigt daar waar de taak van een bij de Orde ingeschreven architect vereist wordt.

Geïntegreerde wijkontwikkeling
Fototjes wijkontwikkeling

Om de leefomgeving in de wijken te verbeteren, is het primordiaal dat bewoners kunnen participeren in het stadsvernieuwingsproces. In dit kader heeft het Netwerk Wonen als missie om aan geïntegreerde wijkontwikkeling te doen. We trachten om de invloed van bewoners te versterken in de verschillende projecten in hun wijken en initiatieven te ondersteunen die de toeeigening van de publieke ruimte bevorderen.

De verenigingen van het Netwerk Wonen hebben vele projecten ontwikkeld die  bijdragen aan:

-          de dagelijkse promotie voor het betrekken van burgers, onmisbaar voor effectieve            participatie,
-          de versterking van de participatie van bewoners in de duurzame wijkcontracten, door ze            te informeren, te sensibiliseren en te begeleiden bij hun deelname aan het proces,
-          het ondersteunen van collectieve bewonersprojecten betreffende publieke ruimte,
-          het bieden van informatie rond publieke bevragingen, stedenbouwkundige projecten,            ruimtelijke ontwikkeling, ...
-          enz.