De verenigingen van het Netwerk Wonen richten zich tot alle bewoners van de gemeenten waar zij gevestigd zijn, met prioriteit voor de zones van de RVOHR (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie). Dit is de zone waar de bebouwing er het slechtst aan toe is en waarin er bijgevolg extra aandacht gaat naar stadsvernieuwing.

202204_carte_siteNL