fototjes contextDe creatie van het Netwerk Wonen valt samen met de geboorte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij stadsvernieuwing als één van de prioriteiten werd gezien. Men wou breken met de stadvernieuwingspraktijken van de jaren 60-70, die Brussel overhoop hadden gehaald, en waarbij de burgerparticipatie tot een minimum beperkt werd. Door het Netwerk Wonen in het leven te roepen trachtte het Gewest de stadsvernieuwing aan te pakken op schaal van de wijken, door de gemeenten en de bewoners zo veel mogelijk te betrekken in het renovatieproces.

Vandaag de dag ontvangen wij de steun van het Gewest via URBAN.brussels en Leefmilieu.brussels. Deze laatste steunt ons in het kader van het versterken van de aandacht die uitgaat naar energieverbruik, een aspect dat het Netwerk Wonen reeds lang ter harte draagt, maar waarvan het belang steeds groter wordt. De missies en het kader waarin wij werken worden beschreven in een Meerjarenplan dat vastgelegd is op gewestelijk niveau.

Onze begeleidingsopdrachten van particulieren bij de renovatie van hun woning maken deel uit van de RENOLUTIE.140400021-IBGE_RENOLUTION_Logo_CMYK