Het Netwerk Wonen werkt aan de verbetering van de leefomgeving van bewoners door middel van twee belangrijke werkassen: geïntegreerde wijkontwikkeling en renovatie-advies.